متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

 

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

 
 

فرم رسیدگی به شکایات (فایل pdf)

 
 
 
فلوچارت رسیدگی به شکایات

 

 

 

 
مسئول رسیدگی به شکایات:
 

خانم سیده مریم نیک دل

 

تلفن تماس:

 

۰۹۱۷۶۷۸۳۴۷۹

 

دانشکده پیراپزشکی استهبان
در روز های دو شنبه و چهارشنبه
 
 

اهداف واحد رسیدگی به شکایات:

۱- ارتقای سطح مشتری مداری در سازمان 
۲- افزایش میزان رضایت مندی مراجعین و کارکنان از سازمان 
۳- فعالیت در راستای استقرار برنامه وزارتخانه ای 


واحد رسیدگی به شکایات دانشکده پیراپزشکی استهبان


این واحد در بخش اداری مستقر می باشد و تمامی روزهای هفته به جز پنچشنبه ها و ایام تعطیل جوابگوی مراجعین محترم و بیماران و همراهان آنان است . چنانچه عزیزان از نحوه خدمت رسانی در هر کدام از واحد های شبکه بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و پزشکان انتقادی داشته باشند آماده دریافت انتقاد و شکایات آن ها خواهد بود . 


مراجعه کننده گرامی در صورت داشتن هرگونه شکایت از خدمات ارائه شده در این مرکز
۱شکایت خود را در فرم مربوطه ثبت ودر صندوق شکایات بیندازید
۲-به سایت شبکه بهداشت مراجعه ،فرم های مورد نیاز، پس از پرینت صفحه و تکمیل، آن را تحویل قسمت رسیدگی به شکایات دهید
۳-مراجعه به سایت و تکمیل فرم ثبت الکترونیکی شکایت
۴-مراجعه به واحد رسیدگی به شکایات دانشکده

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:
۱-نظرات خود را حتی الامکان کوتاه و روشن بیان نمایید
۲-چنانچه از فرد خاصی شکایت دارید ، نام و مشخصات وی را ذکر نمایید
۳-شماره تماس خود را جهت اطلاع از نتیجه نهایی قید نمایید


نحوه پاسخگویی به شکایت


رسیدگی به شکایات تلفنی:
مسئول رسیدگی به شکایات شماره تلفن واحد  را در اختیار عموم قرار داده و در فلوچارت اعلام نموده تا در صورت داشتن شکایت با این واحد یا شماره همراه  تماس گرفته شود. مسئول واحد درصورت تماس شاکی ، به صحبتهای وی گوش داده ودر صورت امکان موضوع را پیگیری و رفع می نماید. مسئول واحد درصورتی که قادر به رفع مشکل نبود شماره تلفن فرد شاکی را دریافت می نماید تا پس از پیگیری ، نتیجه را به اطلاع شاکی برساند .


رسیدگی به شکایات حضوری:
پرسنــل واحدهای ستادی و محیطی درصــورت مشاهده ی فرد معترض ، وی را به دفتر رسیدگی به شکایات ارجاع می دهند.شاکی با مراجعه حضوری به این واحد مشکل خود را برای مسئول رسیدگی به شکایت مطرح می کند .مسئول رسیدگی به شکایت پس از شنیدن موضوع شکایت با مسئول واحد مربوطه تماس گرفته و از مسئول آن واحد توضیحات لازم را جویا میشود.


رسیدگی به شکایات کتبی:
۱-مسئول رسیدگی به شکایت اگرموفق به رفع شکایت نشد، فرم رسیدگی به شکایت را در اختیار شاکی قرار می دهد
۲شاکی پس از تکمیل فرم ، آن را به مسئول رسیدگی به شکایت تحویل می دهد و رسید دریافت می نماید
۳-مسئول رسیدگی به شکایت فرم تکمیل شده را برای ریاست شبکه ارسال می نماید
۴رئیس شبکه پس از رویت فرم ، شکایت را به واحد مورد شکایت جهت پاسخگویی ارجاع می دهد و پس از ثبت در دبیرخانه توسط نامه رسان به مسئول مربوطه تحویل داده میشود
۵مسئول واحد مربوطه باید ظرف مدت یک هفته به شکایت ارسالی پاسخ دهد 
۶ریاست شبکه پس از بازگشت پاسخ شکایت ، آن را به واحد رسیدگی به شکایت ارجاع می دهد
۷-مسئول رسیدگی به شکایت طی تماس تلفنی نتیجه ی اقدامات انجام شده را به اطلاع شاکی می رساند
۸مسئول رسیدگی به شکایت درصورت اعلام رضایت شاکی ،‌ فرم رسیدگی را بایگانی می نماید
۹مسئـــول رسیدگی به شکایت در صــورت عدم رضایت شاکی ، ‌وقت ملاقات حضوری با رئیس شبکه تعیین می نماید 
۱۰رئیس دانشکده پس از ملاقات حضوری با شاکی ، درصورت اعلان رضایت توسط شاکی ،دستور بایگانی می دهد وگرنه به مقامات بالاتر ارجاع می نماید