متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
  • 1403/03/23
  • - تعداد بازدید: 51
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
برگزاری جلسه کمیته های صیانت از حقوق شهروندی و مدیریت سبز و مدیریت دانش در دانشکده پیراپزشکی استهبان

برگزاری جلسه کمیته های صیانت از حقوق شهروندی و مدیریت سبز و مدیریت دانش در دانشکده پیراپزشکی استهبان

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی استهبان؛ 

جلسه های کمیته مدیریت دانش، کمیته صیانت از حقوق شهروندی و مدیریت سبز در تاریخ ١۴٠٣/٠٣/٢٢ با حضور ریاست دانشکده، معاون پشتیبانی، معاون آموزشی، دبیر و کارشناس مربوطه در محل دفتر ریاست برگزار گردید.

در ابتدا جلسه مدیریت دانش دبیر و کارشناس مربوطه توضیحات لازم را در خصوص شاخص ها ارائه نمودند و مقرر گردید ابلاغ اعضای کمیته ها صادر گردد.

  

در کمیته مدیریت سبز دبیر جلسه آیتم های مختلف مدیریت سبز را نام برده و پس از توضیحات ریاست محترم دانشکده ، در خصوص بخش های مختلف آیتم (هوا ) بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مصوب گردید در خصوص موارد مختلف این آیتم دستورالعمل هایی تنظیم گردد و در جلسه بعد ارائه شود.

و همچنین در کمیته صیانت از حقوق شهروندی مقرر گردید جهت پیگیری مصوبات که از سال قبل مانده بود، ثبت ابلاغیه جهت اعضا کمیته و پیگیری چند آیتم از چک لیست و اطلاع رسانی ها صورت پذیرد

 

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی استهبان 

  • گروه خبری : آخرین اخبار دانشکده,اخبار واحدها
  • کد خبری : 103612
کلیدواژه