متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
  • 1403/03/16
  • - تعداد بازدید: 57
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی استهبان

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی استهبان

 
 
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی استهبان در این جلسه که با حضور اعضای شورای فرهنگی، رئیس، معاونت آموزشی و معاونت پشتیبانی، مسئول حراست و مسئول واحد فرهنگی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده برگزار شد، مصوبات جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مختلفی در حوزه های فرهنگی، پوشش و اخلاق حرفهایی، برگزاری جلسات مشاوره دانشجویی و غیره در دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید برنامه عملیاتی فرهنگی و تقویم جامع فرهنگی، علمی، مذهبی دانشکده در جلسات آتی ارائه و توسط اعضا تصویب گردید.
 
 
  • گروه خبری : آخرین اخبار دانشکده,اخبار واحدها
  • کد خبری : 103184
کلیدواژه