متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
  • 1403/03/21
  • - تعداد بازدید: 64
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
برگزاری جلسه شورای آموزشی، کارگروه توسعه دانشکده و کارگروه آموزشی شدن بیمارستان استهبان

برگزاری جلسه شورای آموزشی، کارگروه توسعه دانشکده و کارگروه آموزشی شدن بیمارستان استهبان

 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی استهبان؛ در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ جلسه ی شورای آموزشی،کارگروه آموزشی شدن بیمارستان‌ و کارگروه توسعه دانشکده با حضور اعضا در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.
در این جلسه ریاست محترم دانشکده سرکار خانم دکتر مطوس شرایط پیش رو دانشکده را روشن و امیدوار کننده توصیف کردند و بر هم افزایی و پیگیری مجدانه مصوبات تاکید کردند.
در ادامه سر کار خانم نعمانی مدیر محترم گروه هوشبری و دبیر کار گروه توسعه دانشکده اقدامات صورت گرفته را توضیح دادند و همچنین سایر اعضا حاضر در جلسه نظرات خود را در خصوص این موضوع بیان نمودند.توجه به تمام جوانب و جزئیات در جلسات آینده مورد تاکید رئیس دانشکده بود.
جلسه با توضیحات سرکار خانم جعفری اصل مدیر محترم گروه اتاق عمل و دبیر کارگروه آموزشی شدن بیمارستان‌ با بررسی جزئیات شاخص ها و سنجه های مربوطه ادامه پیدا کرد.
سپس مهندس رستمی معاون آموزشی دانشکده مسائل و مشکلات آموزشی در خصوص کاراموزی و کارورزی دانشجویان و سرکار خانم نادرزاده مدیر محترم گروه علوم آزمایشگاهی و کارشناس استعداد های درخشان دانشکده مسایل مربوط به دانشجویان استعداد درخشان را تشریح کردند.
 
روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی استهبان 
  • گروه خبری : آخرین اخبار دانشکده,اخبار واحدها
  • کد خبری : 103462
کلیدواژه