متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
  • 1403/04/14
  • - تعداد بازدید: 33
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دانشکده پیراپزشکی استهبان

برگزاری جلسات کمیته های مدیریت دانش و مدیریت سبز در دانشکده پیراپزشکی استهبان

 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی استهبان؛ برگزاری جلسه کمیته های مدیریت دانش و مدیریت سبز در تاریخ ١۴٠٣/٠۴/١٢  که با حضور اعضا در دفتر ریاست صورت پذیرفت 
در کمیته مدیریت سبز ابتدا مصوبات جلسه گذشته بررسی گردید و تصمیماتی در جهت تسهیل روند اجرایی آنها  اتخاذ گردید. مصوبات این جلسه شامل تعامل بهینه با کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان استهبان بود و در ادامه پیشنهاداتی در جهت  کاهش میزان مصرف حامل های انرژی و پایش بهینه آنها توسط دبیر کمیته و دیگر اعضا مطرح گردید
 
در کمیته مدیریت دانش نیز مصوبات و تصمیم گیری هایی در خصوص ارائه ایده های گوناگون در حوزه مدیریت دانش صورت پذیرفت، که شامل طراحی پوستر و اعلام آگهی در سایت 
دانشکده جهت مشارکت همکاران و ثبت ایده در خصوص نحوه ترقیب دانشجویان به حضور در کلاس های درسی و کاهش غیبت آنها و نیز راهکارهای صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی صورت گرفت.
 
 
  • گروه خبری : آخرین اخبار دانشکده,اخبار واحدها
  • کد خبری : 104774
کلیدواژه