متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
  • 1403/04/18
  • - تعداد بازدید: 21
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
دانشکده پیراپزشکی استهبان

انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی

با سلام و احترام؛
 
    به پیوست شیوه نامه نقل و انتقال کسور بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری حضورتان ایفاد می گردد. شایسته است در صورتیکه مستخدم رسمی که در حال حاضر مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشد و دارای سوابق دولتی که حق بیمه یا کسورات بازنشستگی این سوابق کماکان در صندوق تأمین اجتماعی است نظیر سوابق (پیمانی، قراردادی، روزمزد، سوابق قبل از تغییر صندوق و خدمت طرح نیروی انسانی بعد از تاریخ 3 / 7 / 1379) بایستی طبق فرم درخواست و نمونه مکاتبه پیوست فرایند انتقال کسور بازنشستگی وی از صندوق قبلی به صندوق فعلی انجام پذیرد. از آنجایی که علی رغم مکاتبات و بخشنامه های مشابه در سالهای قبل هنوز تعدادی از پرسنل این مهم را انجام نداده اند، در زمان بازنشستگی با مشکلات عدیده از قبیل قطع حقوق چند ماهه، همپوشانی سوابق در 2 صندوق، بدهی هنگفت و رفت و آمد بین دو صندوق بازنشستگی مبدأ و مقصد مواجه خواهند شد. بنابراین لازم است؛ موضوع به نحو مطلوب به اطلاع این افراد رسانده شود تا جهت ارایه درخواست به منابع انسانی واحد خود مراجعه نمایند. ضمناً در شیوه نامه جدید مکاتبه مستقیم با تأمین اجتماعی ممنوع گردیده و بایستی از واحد محل خدمت با صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان فارس (به پیوست مدارک درخواستی) رأساً مکاتبه شود.
 
 
 
  • گروه خبری : آخرین اخبار دانشکده,اخبار واحدها
  • کد خبری : 105012
کلیدواژه