متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
 
 

پیراپزشکی استهبان

آیا امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در رشته هوشبری وجود دارد؟

 بله بالاخره کارشناسی ارشد آموزش هوشبری در دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۹ گنجانده شد.

رزرو غذا در چه سایت امکان پذیر است؟

آیا در صورت ادامه تحصیل تا مقطع دکترای تخصصی در رشته علوم آزمایشگاهی امکان تاسیس آزمایشگاه خصوصی وجود دارد؟

بله پس از اخذ مدرک دکترای تخصصی و دوره تکمیل علوم آزمایشگاهی، بر اساس قوانین موجود مجوز تاسیس داده می شود

شرایط اخذ درس بصورت معرفی به استاد چیست ؟

چنانچه دانشجو نتواند از دروس نظری نمره قبولی را علی رغم شرکت در آزمون کسب نماید به شرط دارا بودن معدل کل حداقل ۱۲ و ثبت کلیه نمرات آن نیم سال ضمن طرح در شورای آموزشی دانشکده حداکثر برای دو درس درخواست اخذ به صورت معرفی به استاد نماید.

نکته : تعداد واحد درس معرفی به استاد در سقف واحدهای آن نیمسال محاسبه می شود و دانشجو ملزم به رعایت سقف واحد می باشد .

در صورتی که دانشجو به شرط اخذ یک درس فارغ التحصیل شود و قبلا این درس را اخذ نکرده باشد چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

با تایید شورای آموزشی دانشکده مشروط به اینکه معدل کل دانشجو حداقل ۱۶ باشد می تواند آن درس را به صورت معرفی به استاد اخد نمایند .

 

شرایط حذف پرشکی یک درس چگونه هست ؟

مراجعه شخص دانشجو به مرکز طبی، همراه با فرم مخصوص حذف پزشکی در روز امتحان پایان ترم جهت معاینات و تشخیص بیماری وی و در صورت در صورت بستری بودن در بیمارستان بایستی مراتب توسط نزدیکان به مرکز طبی اطلاع رسانی شود.

نکته : حذف پزشکی درس فقط مربوط به امتحانات پایان ترم می باشد .

حکم غیبت در امتحان چیست؟

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است . و در صورت موجه بودن (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه) آن درس حذف    می گردد( حذف پزشکی )

 

آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟

در صورت ضرورت  اخذ  حد اکثر ۵ واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کاراموزی در عرصه بلا مانع می باشد.

 

چند درس می توان حذف اضطراری( نهایی ) کرد؟

فقط یکی از درسهای نظری یا عملی ، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.

نکته : حذف نهایی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمی  شود

حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟

هر دانشجو در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحددرسی را انتخاب کند .

 

در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.

در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر ۲۴ واحد درسی باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را انتخاب نماید.

 

حداقل نمره قبولی در هر درس چند است؟

حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی ۱۰ و کارآموزی و کارآموزی در عرصه ۱۲ می باشد.

 

مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟

دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند از دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

 

نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟

برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم میشود.

 

در چه صورتی دانشجو مشروط می شود؟

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.

دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟

درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب، کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای از دورهکه باشد، از ادامه تحصیل محروم میشود.

 

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه نمره ای است؟

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد ۱۲ می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از ۱۲  گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

 

نحوه ساخت اکانت vpn برای اتصال به اینترنت چگونه است؟

مراحل ساخت اکانت vpn برای دستگاههای مختلف به سایت internet.sums.ac.ir مراجعه نمایید.