1399/05/01
برگزاری مراسم تودیع و معارفه
  با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر فدایی و معاونت محترم شبکه بهداشت جناب آقای خورشیدی و همکاران دانشکده، مراسم معارفه مهندس رستمی به عنوان معاونت آموزش و مهندس حسینی به عنوان معاونت پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 99/05/01 برگزار گردید.
تعداد بازدید:
250
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشکده پیراپزشکی شهرستان استهبان می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal