معاونت دانشجويي فرهنگي دانشكده پيراپزشكي استهبان 
 
 
شرح وظايف يا خدمات قابل ارائه معاونت دانشجويي فرهنگي
رديف
عنوان
دانشجويي
1

پيگيري موارد مربوط به اداره رفاه دانشجويي از قبيل كمك هزينه تحصيلي،دفترچه بيمه،امور مربوط به سرويس و ...
2
هماهنگي استفاده از خدمات مشاوره اي اداره مشاوره و راهنمايي دانشگاه
فرهنگي
1

برگزاري جشن ها و مراسم هاي ملي و مذهبي و گراميداشت مناسبت ها
2
هماهنگي استفاده دانشجويان از وسيله رفت و برگشت امور دانشجويي
3
همكاري با تشكل هاي دانشجويي در زمينه اجراي فعاليت هاي فرهنگي


 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-6 14:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ