« دی,1397 »
ش ی د س چ پ ج
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30مدیر گروه :
 
 مریم گوهریان

تحصیلات: کارشناس ارشد 
مدرس دانشکده
 
Email: @gmail.com

CV

 
 شرح وظایف:


شرح وظايف:

  1.تدوين برنامه عملياتی در راستای برنامه استراتژيک دانشکده و ارائه گزارش 6 ماهه
2.همکاری در استقرار مديريت فرآيندهای آموزشی دانشکده
3.نظارت بر روز رسانی محتوای فارسی و انگليسی گروه
4.هماهنگ ساختن فعاليت های آموزشي و پژوهشی
5.تنظيم برنامه های آموزشي كه براي تدريس لازم است
6.نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه های و سرفصل های مصوب
7.اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه
8.اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهای درسي آنان
9.بررسي طرح های تحقيقي و پيشنهاد به معاونت آموزشی دانشكده
10.اظهارنظر درباره مأموريت های اعضاي گروه و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي دانشكده
11.پيش بيني نيازگروه به استخدام اعضاي هيات علمي متخصص و پيشنهاد به معاون آموزشی دانشکده براي ارجاع به مراجع ذيربط
12.ارزيابي سالانه كارگروه براي طرح در شوراي آموزشي- پژوهشی دانشکده
13.برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه ريزي تفويض كرده است؛
14.بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سر فصل ها و تجديد نظر در عنوان درس ها از حيث اصلي يا اختياري بودن و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفت های علمي براي ارائه به معاون آموزشی جهت پيشنهاد وتصويب در شوراي عالي برنامه ريزي 
15.تنظيم برنامه آموزش تئوري و عملي و ارائه به معاون آموزشی
16.ابلاغ برنامه تنظيمي به هريک از اعضاء گروه
17.نظارت و کنترل براجراي فعاليت هاي اموزشي ازطريق: بازديد از مراکز اموزش باليني - ارزيابي 360 درجه اساتيد - جلسه با نمايندگان کلاس
18. برگزاری امتحانات عملی ترم و تئوری میان ترم و همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-2 19:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ